Cíle a očekávané přínosy projektu

Přínos projektu CROCODILE představuje pro ČR velmi významný krok k zavedení infrastruktury pro výměnu dopravních dat mezi jednotlivými členskými státy a k poskytování kvalitnějších dopravních informačních služeb v naší zemi. Díky zastoupení v projektu má ČR možnost navrhovat řešení, která by vyhovovala našim podmínkám a potřebám.

Realizace příslušných projektů povede ke zlepšení řízení provozu a k nastavení přeshraniční výměny dopravních informací mezi členskými státy EU, v důsledku čehož se sníží zpoždění zapříčiněná dopravními zácpami a zvýší se tak plynulost a bezpečnost na evropských silnicích.

Lze říci, že v projektu CROCODILE 2 jde o překonávání přirozených komunikačních bariér mezi sousedními státy tím, že se hledá společná řeč, jak věci popsat, a v blízké budoucnosti také společné postupy, jak některé problémy koordinovaně řešit.

Úlohou projektu CROCODILE 2 je tyto formáty, definované postupy použití a legislativou požadované povinnosti uvést v našem koridoru do skutečné praxe. Řada západních zemí jako je Švédsko, Německo, Nizozemí, Francie či Itálie již řadu služeb s použitím DATEX II delší dobu poskytuje. Projekt CROCODILE tedy činí krok do informační společnosti, kdy již máme docela uspokojivě vyřešeno čím a po čem jezdit, začínáme ale řešit jak tuto dopravu praktikovat co nejoptimálnějším způsobem a to právě na základě informací.

CROCODILE také staví informační základy, na které mohou v budoucnu systémy pro autonomní vozidla plynule navazovat. Role projektu bude viditelná zejména z pohledu evropského cestujícího a řidiče kamionu, oba budou mít díky otevřeným a standardizovaným výstupům informačních systémů jednotnou a srozumitelnou informaci buď o kvalitě dopravy nebo o obsazenosti parkovišť.

Projekt zajistí, aby řidičům byly poskytovány informace o silničním provozu a o mimořádných událostech po celou dobu svojí cesty bez ohledu na stát, kde se právě nachází.

Kalendář akcí Kalendář akcí

Aktuality Aktuality

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook