Projekt Crocodile zajistí, aby řidičům byly poskytovány informace o silničním provozu a o mimořádných událostech po celou dobu svojí cesty po EU bez ohledu na stát, kde se právě nachází.

CROCODILE 2 je evropský projekt České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Řecka a Kypru zaměřující se na zajištění poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase.
 
Koordinátorem na mezinárodní úrovni je rakouská státní organizace AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH. Projekt se zaměřuje především na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat a na zřízení národního přístupového místa pro sběr, zpracování a poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států. Dále se projekt zaměřuje na proces ověřování shody v souladu s požadavky podle technických a právních předpisů EU.
 
Česká republika je v projektu CROCODILE zastoupena prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR, které ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) zajišťuje koordinaci aktivit, v rámci kterých se současně zaměřuje na implementaci delegovaných aktů vycházejících ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech, pokud jde o poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii. Konkrétně jde o implementaci nařízení Komise (EU) č. 885/2013 a č. 886/2013 a č. 2015/962 do podmínek ČR.

 

Více o projektu Crocodile 
Evropské stránky projektu Crocodile

 

Kalendář akcí Kalendář akcí

Aktuality Aktuality

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook