Základní dopravní data a informace

 

Pro zajištění plynulosti dopravního provozu je zásadní informovanost jeho účastníků, a to jak před cestou pro potřeby plánování, tak v reálném čase v průběhu cesty samotné. Je nutné poskytovat informace především o mimořádných situacích v místě výskytu účastníka dopravního provozu a jeho bezprostředním okolí, resp. ve směru jeho předpokládané jízdy nebo cesty. Kromě získání přehledu o stavu aktuální situace a o jejím předpokládaném vývoji je v některých případech nutné zasílat účastníkům dopravního provozu nebo cestujícím konkrétní pokyny, co dělat.

Řízení dopravního provozu v reálném čase – jak je již dlouhodobě zajišťováno v železniční nebo letecké dopravě – postupně přichází i do dopravy silniční. Toto dynamické řízení reaguje na podstatné omezení plynulosti silničního provozu s cílem co nejvíce zmírnit jeho nepříznivé vlivy, a to tak, že např. prostřednictvím proměnných dopravních značek ovlivňuje chování proudu vozidel – je nařízena stanovená rychlost, stanoveno použití určených jízdních pruhů apod. Aby mohla být tato dopravní opatření provedena, je zapotřebí mít k dispozici včasná, přesná, spolehlivá a kvalitní data o silničním provozu. Tato data slouží primárně operátorům Národního dopravního informačního centra (NDIC), kteří na základě nich mohou reagovat na problémy v plynulosti silniční dopravy a koordinovat opatření k řešení vzniklé situace.

Také je nutné zajistit, aby řidičům v zemích Evropské unie byly poskytovány informace o silničním provozu a o mimořádných událostech po celou dobu jejich cesty bez ohledu na stát, kde se právě nacházejí. Společný formát pro sdílení dopravních informací se jmenuje DATEX II. Tato oblast je předmětem řešení evropského projektu nazvaného CROCODILE jehož členem je také Česká republika prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Kalendář akcí Kalendář akcí

Aktuality Aktuality

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook