První setkání "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace" se blíží

Dořešili jsme všechny administrativní nedostatky ve formulářích, které se sešly na adresu organizátora nebo moderátora Fóra. Pro registrované účastníky fóra jsme připravili první setkání na 4. března 2020, na které již obdrželi osobní pozvánku s programem. Pouze připomínáme, že účast je možná po splnění podmínek registrace

 

Připravujeme první setkání "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace"

Děkujeme za váš zájem o aktivní účast ve Fóru i za veškeré připomínky k Souhlasu s Podmínkami nebo Podmínkám Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace, které se sešly na adresu organizátora nebo moderátora Fóra.

Na základě Vašich podnětů v tuto chvíli pracujeme na úpravě formálního přistupování k Fóru. Vyjasníme tak formulář Souhlasu s Podmínkami, který slouží pro registraci organizace (a podepisuje jej statutární zástupce) a zároveň sladíme s praxí, kdy se aktivit Fóra budou účastnit pověření/delegovaní zaměstnanci organizace, nikoliv pouze statutární zástupci.

Chtěli bychom již od samého počátku naší spolupráce nastolit formální a faktickou atmosféru vzájemné důvěry. V této souvislosti jsme se rozhodli odložit První setkání účastníků Fóra naplánované na 13.12.2019 a přeložit jej na leden 2020 poté, co beze spěchu dopracujeme formální náležitosti přístupu do Fóra. O přesném termínu setkání Vás budeme včas informovat.

 

Proběhlo úvodní setkání "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace"

Dne 6. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministrstvo dopravy ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku, z. s., uspořádalo v Praze workshop a zároveň úvodní setkání potenciálních zájemců o členství v Uživatelském fóru pro dynamické dopravní informace s cílem představit myšlenku Fóra.  To vzniklo jako platforma pro výměnu zkušeností a cílenou optimalizaci využití informací a dat získaných například z plošného monitorovacího telematického systému, jehož je ŘSD ČR správcem a který v reálném čase poskytuje informace o aktuální dopravní situaci na strategické síti pozemních komunikací na území ČR.

Pro toho, kdo se nemohl workshopu zúčastnit, nabízíme zápis a úvodní prezentace ke stažení:

Zápis z wokshopu

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 5

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook