Na konferenci "CHYTRÁ A ČISTÁ MOBILITA" konané v pondělí 29. září 2020 byly prezentovány aktivity FCD Fóra

Součástí konference "CHYTRÁ A ČISTÁ MOBILITA" se v prvním bloku věnovaném "Vizi rozvoje mobility v městských aglomeracích" staly i dvě tématické přednášky zaměřené na propagaci FCD informací a činnosti FCD Fóra.

Tématické příspěvky z konferece

Program konference

Fórum pro dynamické dopravní informace: Informace a data jako základ mobility
Jiří Matějec, SDT

Fórum pro dynamické dopravní informace: Informace a data jako základ mobility
Filip Týc, ŘSD

 

Proběhl již druhý polularizační workshop "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace" cílený na privátní sektor

Dne 26. 8. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku, z. s., uspořádalo již v pořadí druhý "virtuální" popularizační workshop zaměřený na popularizaci využití mobilitních informací ze systému FCD tentokrát pro privátní sektor. Cílem akce bylo rozšíření povědomí o Fóru jako platformě pro výměnu zkušeností a reálnách možnostech a praktických příkladech využití dopravních informací získaných z plošného monitorovacího telematického systému, jehož je ŘSD ČR správcem. O náplň workshopu se mimo ŘSD, dodavatele systému a FD ČVUT jakožto nezávislého supervizora postarali aktivní členové uživatelského fóra.

Prezentace z workshopu:

Představení cílů, aktivit FCD fóra a FCD informací
Filip Týc, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Představení technického řešení systému FCD
Ondřej Pokorný, VARS BRNO, a.s.

FCD data pro plánování rekonstrukcí a nových komunikací
Doc. Tomáš Tichý, FD ČVUT Praha

Využití FCD dat ve službách O2
Ing. Jiří Vítek, O2 Czech Republic

Snadné využití FCD dat formou mapových o online služeb
Radovan Prokeš, CEDA Maps a.s.

Řešení pro dispečerské řízení a geoanalytiku v dopravě s využitím FCD

Pavel Trhoň, T-MAPY spol. s r.o.

 

Kvalitativní analýza výstupních dat systému FCD

V rámci úzké spolupráce na projektu "Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravního proudu na síti komunikací ČR" (zkráceně systém FCD) s Dopravní fakultou ČVUT v Praze vznikla výzkumná zpráva č. 97/2019b, která hodnotí kvalitu dostupných dopravních informací ze systému FCD z různých pohledů a kritérií. Výzkumná zpráva zveřejněníá níže, tak obsahuje kvalitativní analýzu výstupních dat FCD modelu, který provozuje ŘSD ČR.

Kontrolní a expertní činnost při zavádění a následném provozu FCD – kvalitativní analýza
Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. a kol., FD ČVUT 2020

 

Proběhl první polularizační workshop "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace" cílený na státní a veřejnou správu

Dne 24. 6. 2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku, z. s., uspořádalo první "virtuální" popularizační workshop zaměřený na popularizaci využití mobilitních informací ze systému FCD pro státní a veřejnou správu. Cílem akce bylo rozšíření povědomí o Fóru jako platformě pro výměnu zkušeností a reálnách možnostech a praktických příkladech využití dopravních informací získaných z plošného monitorovacího telematického systému, jehož je ŘSD ČR správcem. O náplň workshopu se mimo ŘSD, dodavatele systému a FD ČVUT jakožto nezávislého supervizora postarali aktivní členové uživatelského fóra.

Prezentace z workshopu:

Představení cílů, aktivit FCD fóra a FCD informací
Filip Týc, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Představení technického řešení systému FCD
Ondřej Pokorný, VARS BRNO, a.s.

Prezentace analýz efektivity systému
Doc. Pavel Hrubeš, FD ČVUT Praha

FCD data pro plánování rekonstrukcí a nových komunikací
Doc. Tomáš Tichý, FD ČVUT Praha

Produkty a služby CEDA s FCD a mapovými daty - snadné praktické využití FCD dat
Radovan Prokeš, CEDA Maps a.s.

Podpůrná aplikace FCD dat pro současné liniové řízení dopravy
Dušan Krajčír, ELTODO, a.s.

Řešení pro dispečerské řízení a geoanalytiku v dopravě s využitím FCD
Pavel Trhoň, T-MAPY spol. s r.o.

SMARTiC Traffic Guard – aplikační řešení pro hodnocení kvality dopravy
Zdeněk Pokorný, VARS BRNO, a.s.

 

První setkání "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace" se blíží

Dořešili jsme všechny administrativní nedostatky ve formulářích, které se sešly na adresu organizátora nebo moderátora Fóra. Pro registrované účastníky fóra jsme připravili první setkání na 4. března 2020, na které již obdrželi osobní pozvánku s programem. Pouze připomínáme, že účast je možná po splnění podmínek registrace

 

Připravujeme první setkání "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace"

Děkujeme za váš zájem o aktivní účast ve Fóru i za veškeré připomínky k Souhlasu s Podmínkami nebo Podmínkám Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace, které se sešly na adresu organizátora nebo moderátora Fóra.

Na základě Vašich podnětů v tuto chvíli pracujeme na úpravě formálního přistupování k Fóru. Vyjasníme tak formulář Souhlasu s Podmínkami, který slouží pro registraci organizace (a podepisuje jej statutární zástupce) a zároveň sladíme s praxí, kdy se aktivit Fóra budou účastnit pověření/delegovaní zaměstnanci organizace, nikoliv pouze statutární zástupci.

Chtěli bychom již od samého počátku naší spolupráce nastolit formální a faktickou atmosféru vzájemné důvěry. V této souvislosti jsme se rozhodli odložit První setkání účastníků Fóra naplánované na 13.12.2019 a přeložit jej na leden 2020 poté, co beze spěchu dopracujeme formální náležitosti přístupu do Fóra. O přesném termínu setkání Vás budeme včas informovat.

 

Proběhlo úvodní setkání "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace"

Dne 6. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministrstvo dopravy ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku, z. s., uspořádalo v Praze workshop a zároveň úvodní setkání potenciálních zájemců o členství v Uživatelském fóru pro dynamické dopravní informace s cílem představit myšlenku Fóra.  To vzniklo jako platforma pro výměnu zkušeností a cílenou optimalizaci využití informací a dat získaných například z plošného monitorovacího telematického systému, jehož je ŘSD ČR správcem a který v reálném čase poskytuje informace o aktuální dopravní situaci na strategické síti pozemních komunikací na území ČR.

Pro toho, kdo se nemohl workshopu zúčastnit, nabízíme zápis a úvodní prezentace ke stažení:

Zápis z wokshopu

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 5

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook