Připravujeme první setkání "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace"

Děkujeme za váš zájem o aktivní účast ve Fóru i za veškeré připomínky k Souhlasu s Podmínkami nebo Podmínkám Fóra uživatelů pro dynamické dopravní informace, které se sešly na adresu organizátora nebo moderátora Fóra.

Na základě Vašich podnětů v tuto chvíli pracujeme na úpravě formálního přistupování k Fóru. Vyjasníme tak formulář Souhlasu s Podmínkami, který slouží pro registraci organizace (a podepisuje jej statutární zástupce) a zároveň sladíme s praxí, kdy se aktivit Fóra budou účastnit pověření/delegovaní zaměstnanci organizace, nikoliv pouze statutární zástupci.

Chtěli bychom již od samého počátku naší spolupráce nastolit formální a faktickou atmosféru vzájemné důvěry. V této souvislosti jsme se rozhodli odložit První setkání účastníků Fóra naplánované na 13.12.2019 a přeložit jej na leden 2020 poté, co beze spěchu dopracujeme formální náležitosti přístupu do Fóra. O přesném termínu setkání Vás budeme včas informovat.

 

Proběhlo úvodní setkání "Uživatelského fóra pro dynamické dopravní informace"

Dne 6. 11. 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ministrstvo dopravy ve spolupráci se Sdružením pro dopravní telematiku, z. s., uspořádalo v Praze workshop a zároveň úvodní setkání potenciálních zájemců o členství v Uživatelském fóru pro dynamické dopravní informace s cílem představit myšlenku Fóra.  To vzniklo jako platforma pro výměnu zkušeností a cílenou optimalizaci využití informací a dat získaných například z plošného monitorovacího telematického systému, jehož je ŘSD ČR správcem a který v reálném čase poskytuje informace o aktuální dopravní situaci na strategické síti pozemních komunikací na území ČR.

Pro toho, kdo se nemohl workshopu zúčastnit, nabízíme zápis a úvodní prezentace ke stažení:

Zápis z wokshopu

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 5

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook