Fórum uživatelů pro dynamické dopravní informace

 

Dopravní data představují klíčový vstup pro řízení a organizaci dopravního systému, poskytování dopravních informací řidičům a cestujícím a pro statistické využití v dopravním plánování. Je proto důležité, aby ČR měla k dispozici dopravní data v potřebném množství a kvalitě. Nedostatek dat způsobuje, že provozované systémy ve veřejném i privátním sektoru nevyužívají plně svůj potenciál a dopravní systém jako celek nemůže pracovat optimálně.

ŘSD jako správce pozemních komunikací ve vlastnictví státu a současně provozovatel autorizovaných dopravně informačních služeb, které poskytuje ze zákona prostřednictvím Národního dopravně informačního centra (NDIC), má zájem na využití a sdílení dopravních informací a na spolupráci se všemi hráči dopravního systému z veřejného sektoru (města, kraje, složky IZS) i z privátního sektoru (poskytovatelé dopravně informačních služeb, média, automobilový průmysl), a proto zřizuje Fórum uživatelů pro dynamické dopravní informace.

 

Cíle

  • Formování vysoce kvalifikované odborné komunity z veřejného a privátního sektoru, která má ambici rozvíjet možnosti uplatnění dopravních dat a informací pro zvýšení konkurenceschopnosti dopravního systému v ČR.
  • Maximalizace kvality a užitečnosti dat získaných z plošného monitorovacího telematického systému (FCD), který pořídilo ŘSD ve prospěch všech uživatelů dopravního systému a který v reálném čase poskytuje informace o aktuální dopravní situaci na strategické síti komunikací ČR.
  • Popularizovat využití mobilitních dat u laické veřejnosti a vzdělávat v této oblasti širokou odbornou veřejnost

 

Co je FCD
FCD v podmínkách ČR a ŘSD je plošný monitorovací telematický systému, který v reálném čase poskytuje informace o aktuální dopravní situaci na strategické síti komunikací ČR. Systém pro ŘSD dodala a provozuje společnost VARS BRNO a.s. FCD představují komplementární zdroj k datům z indukčních detektorů, kamer, úsekových měření, mýtného systému a systémů vážení, které naopak měří intenzitu dopravy, rychlost a další informace v konkrétním řezu (profilu) komunikace.

 

Účast ve Fóru
Fórum je odbornou diskuzní skupinou, kterou v těsné součinnosti s MD organizuje ŘSD v rámci své činnosti provozovatele dopravně informačních služeb jako podpůrnou platformu odborné veřejnosti. Moderováním Fóra bylo pověřeno Sdružení pro dopravní telematiku, z.s. Členové Fóra mají možnost zejména:

  • účastnit se workshopů, setkání, diskuzních skupin a dalších aktivit organizovaných v rámci Fóra;
  • získávat od ŘSD data z plošného monitorovacího telematického systému, který v reálném čase poskytuje informace o aktuální dopravní situaci na strategické síti komunikací ČR a další relevantní informace;
  • vznášet dotazy, připomínky a podněty týkající se fungování plošného monitorovacího telematického systému, který v reálném čase poskytuje informace o aktuální dopravní situaci na strategické síti komunikací ČR, kvality dat apod.

Účast ve Fóru je bezplatná a je podmíněna přijetím Podmínek účasti ve Fóru uživatelů.

 

Podmínky účasti ve Fóru
Podmínky účasti ve Fóru uživatelů pro dynamické dopravní informace. 

Souhlas s Podmínkami účasti ve Fóru.

Organizace může pověřit svého zaměstnace jejím zastupováním v rámci Fóra.

Účast ve Fóru je podmíněna přijetím Podmínek účasti ve Fóru uživatelů. Barevný scan vyplněného a vlastnoručně podepsaného souhlasu s Podmínkami účasti ve Fóru odešlete na sdb@rsd.cz.

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook