MPV (systém pro Majetkoprávní vypořádání)

Vítejte na portálu určenému k pomoci externím uživatelům systému MPV.

MPV je systém pro majetkoprávní vypořádání, který je určen pro řízení procesů a evidenci jednotlivých kroků majetkoprávního vypořádání.

MPV zajišťuje aktuální přehled stavu přípravy majetkoprávního vypořádání včetně statistik ve vizuální podobě a tím pádem i zefektivnění celého procesu s jasně definovanými přístupovými právy pro jednotlivé účastníky procesu. MPV v reálném čase umožňuje manažerský náhled v grafech i tabulkových statistikách. Lze zobrazovat stav vlastnictví, stav řešení výkupů, nájmů a věcných břemen.

 

Dopravní informace Dopravní informace

Facebook Facebook