Zde informace jen o ukončeném mýtném systému Zde informace jen o ukončeném mýtném systému

Od 1.6.2020 platí jen adresa:

ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Změna technologie mýtného systému

Mikrovlnný systém ESVZ byl od neděle 01.12.2019 nahrazen satelitním systémem SEM. Zpoplatněná vozidla na zpoplatněných komunikacích musejí být nově zaevidována a vybavena novou palubní jednotkou. Původní palubní jednotky vraťte poštou.

Aktuální znění smluvních podmínek
je ve znění účinném ode dne 01.06.2020 doplněno zejména o:

  • kontaktní adresu a kontaktní údaje pro vracení dosavadních OBU post-pay (kap. 4.5) a pre-pay (kap. 4.7)
  • centrální sběrné místo pro OBU od 1.12.2019 (kap. 9.9)
  • platnost bankovních záruk (kap. 14.3.3)
  • ukončení smluv post-pay (kap. 17.5)

Informace o novém satelitním mýtném systému...

...najdete na jeho webportálu mytocz.eu


Jak vrátit OBU ukončeného mikrovlnného systému

Kauce bude vrácena jen za OBU premid, která:

  • není expirovaná (uskutečnila mýtnou transakci pod branou během předchozích 12 měsíců)
  • a je čistá a není poškozená.

Kredit bude vrácen jen z pre-pay OBU premid, která není expirovaná.

Kauce a kredit pro OBU vrácené po dni 31.05.2020 budou ze strany ŘSD ČR vypořádané v běžném pracovním pořádku, nejpozději však do konce roku 2020.

POŠTOU

POUZE OBU STARÉHO MIKROVLNNÉHO SYSTÉMU

Centrální sběrné místo

ŘSD ÚPEM,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 00 Praha 1

POTŘEBNÉ DOKLADY Režim následného placení (fakturační OBU premid, post-pay):
Režim placení předem (dobíjecí OBU premid, pre-pay):

Propadnutí kauce za OBU

Kauce propadá u palubních jednotek:
  • mechanicky poškozené (např. poškrábaná, naprasklá, olámaná, otevřená, počmáraná fixem nebo barvou nebo jinak znečištěná nebo má poškozený čárový kód…)
  • u které kauce expirovala (což nastane, když OBU není déle jak 1 rok použita k mýtné transakci pod mýtnou branou)

Dlužné mýto

V případě, že jste byli ve věci dlužného mýtného kontaktováni advokátní kanceláří, která je zmocněncem Ředitelství silnic a dálnic ČR, kontaktujte ve věci informací o dlužném mýtném výhradně příslušnou advokátní kancelář.

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje, že případně zmocněná advokátní kancelář je oprávněna příslušné provozovatele vozidel jménem Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzvat k úhradě zjištěného nedoplatku na mýtném.

Slevy na mýtném

Novela 196/2012 Sb. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích stanovuje možnost uplatňovat slevy na mýtném. Podmínky pro uplatnění slev na mýtném stanovuje nařízení vlády č. 240/2014 Sb. (ke stažení zde) ze dne 27. 10. 2014, účinné od 01.01.2015

Více informací získáte na:


Dopravní informace

 

Dopravní informace

 

Informace o modernizaci D1

 

Informace o modernizaci dálnice D1

 

Dopis o dlužném mýtném

 

Dopis o dlužném mýtném:

 

Provozovatel mýtného systému

 

Provozovatel mýtného systému