Ke stažení Ke stažení

Vracení OBU poštou

Režim placení předem (dobíjecí OBU premid, pre-pay):

  1. vytiskněte PDF formulář a čitelně vyplňte všechny požadované údaje;
  2. vyplňte ID všech zasílaných pre-pay OBU;
  3. bankovní údaje vyplňte vždy, bez ohledu na to, jakým kanálem byla kauce a kredit zaplaceny;
  4. podepište a přiložte do zásilky;
  5. do zásilky přiložte i kopie dokladů pre-pay vozidel (technický průkaz, osvědčení o registraci).

Režim následného placení (OBU na fakturu, post-pay):

  1. vytiskněte PDF formulář a čitelně vyplňte všechny požadované údaje;
  2. vyplňte ID všech zasílaných pre-pay OBU;
  3. vyplňte bankovní údaje a vyznačte vydavatele tankovací karty, pokud ručil za Dohodu o následném placení;
  4. podepište a přiložte do zásilky;
  5. do zásilky přiložte i kopie dokladů pre-pay vozidel (technický průkaz, osvědčení o registraci).

Obchodní a provozní dokumenty #

325: Smluvní podmínky provozovatele elektronického mýtného (účinné od 01.06.2020) [PDF]
328: Plná moc, odvolání plné moci (vzor) [PDF]
329: Výpověď dohody [PDF]
351: Reklamace (služby, vyúčtování, žádost o informace) [PDF]
352: Inventarizace závazků a pohledávek (pro účetnictví) [DOC]
341: Tabulka tarifů za mýtné úseky platná do 30.11.2019 [XLS]
— : — — —, (z předchozích období) ke stažení zde
373: Seznam platebních a tankovacích karet [XLS][PDF]

Technické dokumenty #

302: CE0682: OBU - prohlášení o shodě [PDF]
343: Tabulka emisních tříd [PDF]

Mapy #

381: Mapka zpoplatněných komunikací A4 platná do 30. 11. 2019 [GIF]
382: Mapa A0 (ID zpoplatněných úseků CP - typ D01011) (7,4 MB) platná do 30. 11. 2019 [PDF]
383: Mapa A0 (ID zpoplatněných úseků DP - typ 0123) (7,4 MB) platná do 30. 11. 2019 [PDF]

Dohoda o podmínkách následného placení #

329: Výpověď dohody [PDF]

Dopravní informace

 

Dopravní informace

 

Informace o modernizaci D1

 

Informace o modernizaci dálnice D1

 

Dopis o dlužném mýtném

 

Dopis o dlužném mýtném:

 

Provozovatel mýtného systému

 

Provozovatel mýtného systému