Zde informace jen o ukončeném mýtném systému Zde informace jen o ukončeném mýtném systému

Vážení dopravci,

Dovolujeme si Vás informovat, že ŘSD identifikovalo webový portál https://obugohome.eu/, který nabízí částku 20 EUR (500,- Kč) v případě, že (i) svěříte své „Premid“ OBU jednotky, používané v původním mikrovlnném mýtném systému, a (ii) poskytnete data a informace o svých vozidlech, společnostech atd. Tento webový portál rovněž nabízí, že za Vás zajistí vypořádání Premid OBU jednotky a související kauce s ŘSD.

ŘSD doporučuje vysokou obezřetnost vůči takové nabídce a zvážení jejího případného přijetí. Přestože je na webové stránce uvedeno logo ŘSD, nejedná se o aktivitu ŘSD a vlastník webové stránky není k užití loga ŘSD žádným způsobem oprávněn.

V souladu s právním řádem České republiky platí, že pokud zákazník původního mikrovlnného systému zašlete svou nepoškozenou Premid OBU jednotku na adresu uvedenou zde do jednoho roku od poslední mýtné transakce zaznamenané na těchto OBU jednotkách, tzn. v žádném případě ne později než do 30. listopadu 2020, bude mu vrácena celá kauce, která činí 1550,- Kč, tj. přibližně 60 EUR.

 

Od 1.6.2020 platí jen adresa:

ŘSD ÚPEM, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

Změna technologie mýtného systému

Mikrovlnný systém ESVZ byl od neděle 01.12.2019 nahrazen satelitním systémem SEM. Zpoplatněná vozidla na zpoplatněných komunikacích musejí být nově zaevidována a vybavena novou palubní jednotkou. Původní palubní jednotky vraťte poštou.

Aktuální znění smluvních podmínek
je ve znění účinném ode dne 01.06.2020 doplněno zejména o:

  • kontaktní adresu a kontaktní údaje pro vracení dosavadních OBU post-pay (kap. 4.5) a pre-pay (kap. 4.7)
  • centrální sběrné místo pro OBU od 1.12.2019 (kap. 9.9)
  • platnost bankovních záruk (kap. 14.3.3)
  • ukončení smluv post-pay (kap. 17.5)

Informace o novém satelitním mýtném systému...

...najdete na jeho webportálu mytocz.eu


Jak vrátit OBU ukončeného mikrovlnného systému

Kauce bude vrácena jen za OBU premid, která:

  • není expirovaná (uskutečnila mýtnou transakci pod branou během předchozích 12 měsíců)
  • a je čistá a není poškozená.

Kredit bude vrácen jen z pre-pay OBU premid, která není expirovaná.

Kauce a kredit pro OBU vrácené po dni 31.05.2020 budou ze strany ŘSD ČR vypořádané v běžném pracovním pořádku, nejpozději však do konce roku 2020.

POŠTOU

POUZE OBU STARÉHO MIKROVLNNÉHO SYSTÉMU

Centrální sběrné místo

ŘSD ÚPEM,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,
110 00 Praha 1

POTŘEBNÉ DOKLADY Režim následného placení (fakturační OBU premid, post-pay):
Režim placení předem (dobíjecí OBU premid, pre-pay):

Propadnutí kauce za OBU

Kauce propadá u palubních jednotek:
  • mechanicky poškozené (např. poškrábaná, naprasklá, olámaná, otevřená, počmáraná fixem nebo barvou nebo jinak znečištěná nebo má poškozený čárový kód…)
  • u které kauce expirovala (což nastane, když OBU není déle jak 1 rok použita k mýtné transakci pod mýtnou branou)

Dlužné mýto

V případě, že jste byli ve věci dlužného mýtného kontaktováni advokátní kanceláří, která je zmocněncem Ředitelství silnic a dálnic ČR, kontaktujte ve věci informací o dlužném mýtném výhradně příslušnou advokátní kancelář.

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje, že případně zmocněná advokátní kancelář je oprávněna příslušné provozovatele vozidel jménem Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzvat k úhradě zjištěného nedoplatku na mýtném.

Slevy na mýtném

Novela 196/2012 Sb. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích stanovuje možnost uplatňovat slevy na mýtném. Podmínky pro uplatnění slev na mýtném stanovuje nařízení vlády č. 240/2014 Sb. (ke stažení zde) ze dne 27. 10. 2014, účinné od 01.01.2015

Více informací získáte na:


Dopravní informace

 

Dopravní informace

 

Informace o modernizaci D1

 

Informace o modernizaci dálnice D1

 

Dopis o dlužném mýtném

 

Dopis o dlužném mýtném:

 

Provozovatel mýtného systému

 

Provozovatel mýtného systému