Zde informace jen o ukončeném mýtném systému Zde informace jen o ukončeném mýtném systému

Vážení dopravci,

Dovolujeme si Vás informovat, že ŘSD identifikovalo webový portál https://obugohome.eu/, který nabízí částku 20 EUR (500,- Kč) v případě, že (i) svěříte své „Premid“ OBU jednotky, používané v původním mikrovlnném mýtném systému, a (ii) poskytnete data a informace o svých vozidlech, společnostech atd. Tento webový portál rovněž nabízí, že za Vás zajistí vypořádání Premid OBU jednotky a související kauce s ŘSD.

ŘSD doporučuje vysokou obezřetnost vůči takové nabídce a zvážení jejího případného přijetí. Přestože je na webové stránce uvedeno logo ŘSD, nejedná se o aktivitu ŘSD a vlastník webové stránky není k užití loga ŘSD žádným způsobem oprávněn.

V souladu s právním řádem České republiky platí, že pokud zákazník původního mikrovlnného systému zašlete svou nepoškozenou Premid OBU jednotku na adresu uvedenou zde do jednoho roku od poslední mýtné transakce zaznamenané na těchto OBU jednotkách, tzn. v žádném případě ne později než do 30. listopadu 2020, bude mu vrácena celá kauce, která činí 1550,- Kč, tj. přibližně 60 EUR.

 

Aktuální informace k ukončenému mýtnému systému:

 

Dnem 30. 11. 2020 došlo s konečnou platností k propadnutí /exspiraci nároku vratky kauce a nevyčerpaného kreditu u všech nevrácených palubních jednotek (OBU) původního mikrovlnného mýtného systému (označených nápisem „premid“). Podrobnosti jsou uváděny v souladu se Smluvními podmínkami Provozovatele systému elektronického mýta, s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

 

Pokud dopravci, resp. „uživatelé“ těmito jednotkami („Elektronické zařízení“) nadále disponují, prosíme tímto o zajištění jejich ekologické likvidace. Děkujeme!

 

Informace o satelitním mýtném systému najdete na web portálu mytocz.eu

Nepoškozené palubní jednotky nového satelitního systému odevzdávejte na kontaktních a distribučních místech nebo zasílejte na adresu uvedenou na portále https://mytocz.eu/cs/kontakty/kontakty:

Annex NET s.r.o.,
České družiny 5,
160 00 Praha 6

 


Dlužné mýto

V případě, že jste byli ve věci dlužného mýtného kontaktováni advokátní kanceláří, která je zmocněncem Ředitelství silnic a dálnic ČR, kontaktujte ve věci informací o dlužném mýtném výhradně příslušnou advokátní kancelář.

Ředitelství silnic a dálnic ČR oznamuje, že případně k tomuto účelu zmocněná advokátní kancelář je oprávněna příslušné provozovatele vozidel jménem Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzvat k úhradě zjištěného nedoplatku na mýtném.

Slevy na mýtném za rok 2019

Novela 196/2012 Sb. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích stanovuje možnost uplatňovat slevy na mýtném. Podmínky pro uplatnění slev na mýtném stanovuje nařízení vlády č. 240/2014 Sb. (ke stažení zde) ze dne 27. 10. 2014, účinné od 01. 01. 2015

Více informací získáte na:


Dopravní informace

 

Dopravní informace

 

Informace o modernizaci D1

 

Informace o modernizaci dálnice D1

 

Dopis o dlužném mýtném

 

Dopis o dlužném mýtném:

 

Provozovatel mýtného systému

 

Provozovatel mýtného systému